Zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy zrealizowane

 • Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku pn. „Stawiam na siebie”

   „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków  rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej" Projekt...

 • Program Specjalny pn. "Dzisiaj w domu - jutro w pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Dzisiaj w domu – jutro w pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 127 890,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od lutego 2023 r. do grudnia 2023 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  – projekty Powiatowych Urzędów Pracy", Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" Regionalnego Programu...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

 • Program Specjalny pn. "Pracujący rodzic"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Pracujący Rodzic" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 123 272,32 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 406 437,37 zł na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" w okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. Celem Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" ...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będącew dyspozycji Samorządu...

 • Program Specjalny "Droga do pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Droga do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 64 826,63 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 02.02.2021 r. do 31.12.2021 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Specjalny "Wyrównać szanse"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Wyrównać szanse" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 44 717,97 z ł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Projekt pn. "Wykorzystaj szansę"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku pn. „ Wykorzystaj szansę "   Projekt pn. „ Wykorzystaj szansę " dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany w regionach wysokiego bezrobocia.   WYKORZYSTAJ SZANSĘ   ...

 • Nowe doświadczenie zawodowe

  Projekt pn. „Nowe doświadczenie zawodowe" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.   „NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał...

 • Aktywny rodzic

  Projekt pn. „Aktywny rodzic" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowany do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych   „Aktywny rodzic"   Powiatowy Urząd Pracy...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Nowe horyzonty

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 34 611,43 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Moja firma

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 105 000,00 zł na realizację projektu pn. „Moja firma" w okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 5 osób bezrobotnych ...

 • Praca bez granic

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 225 900,00 zł na realizację projektu pn. „Praca bez granic" w okresie od czerwca 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych ...

 • To jest Twoja szansa

    Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 152 000,00 zł na realizację projektu pn. „To jest Twoja szansa" w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób...

 • Bliżej rynku pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 32 000,00 zł na realizację projektu pn. „Bliżej rynku pracy" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 5 osób bezrobotnych...

 • Wracamy do aktywności zawodowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 26 200,00 zł na realizację projektu pn. „Wracamy do aktywności zawodowej" w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.   Celem projektu była aktywizacja 7...

 • Aktywni 45+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 124 200,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni 45+" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób bezrobotnych powyżej 45...

 • Program Specjalny "Pociąg do pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 47 040,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan" - rezerwa FP w dyspozycji MRPiPS

    Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę