Zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy zrealizowane

 • Moja firma

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 105 000,00 zł na realizację projektu pn. „Moja firma" w okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 5 osób bezrobotnych ...

 • Praca bez granic

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 225 900,00 zł na realizację projektu pn. „Praca bez granic" w okresie od czerwca 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych ...

 • To jest Twoja szansa

    Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 152 000,00 zł na realizację projektu pn. „To jest Twoja szansa" w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób...

 • Bliżej rynku pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 32 000,00 zł na realizację projektu pn. „Bliżej rynku pracy" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 5 osób bezrobotnych...

 • Wracamy do aktywności zawodowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 26 200,00 zł na realizację projektu pn. „Wracamy do aktywności zawodowej" w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.   Celem projektu była aktywizacja 7...

 • Aktywni 45+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 124 200,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni 45+" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób bezrobotnych powyżej 45...

 • Program Specjalny "Pociąg do pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 47 040,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan" - rezerwa FP w dyspozycji MRPiPS

    Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa...

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (III)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.2  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy", Poddziałanie 5.2.2 ...

 • Aktywna Wieś

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250 000,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywna Wieś"  w okresie od maja 2017r. do grudnia 2017r.   Celem projektu była aktywizacja 28 osób bezrobotnych...

 • Aktywni na nowo

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni na nowo" w okresie od września 2017r. do grudnia 2017r.   Celem projektu była aktywizacja 13 osób bezrobotnych powyżej 30...

 • Program Regionalny - „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów - GRYF”

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – GRYF" Powiatowy Urząd...

 • Program Specjalny - Projekt, Praca, Powrót - III P

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Projekt, Praca, Powrót – III P" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 97 013,64 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia...

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (II)

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (II)"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (II)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

 • Nowe perspektywy

  Projekt pn. „Nowe perspektywy" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  do 25 roku życia.  Projekt pn....

 • Lepsze jutro

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" W dniu 5 marca 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy...

 • Alternatywy 50+

  Projekt pn. „Alternatywy 50+" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych (Edycja 2014)

  W dniu 06 marca 2014r. Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Gdańsku umowę na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" realizowanego w okresie od 06 marca 2014 do 31 grudnia 2014 na...

 • Moja szansa

  Projekt pn. „Moja szansa" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał...

 • Czas do pracy

  Projekt pn. „Czas do pracy" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w regionach wysokiego bezrobocia. ...

 • Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programów Specjalnych skierowany do osób bezrobotnych wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę