Zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy zrealizowane

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  – projekty Powiatowych Urzędów Pracy", Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" Regionalnego Programu...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

 • Program Specjalny pn. "Pracujący rodzic"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Pracujący Rodzic" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 123 272,32 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 406 437,37 zł na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" w okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. Celem Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" ...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będącew dyspozycji Samorządu...

 • Program Specjalny "Droga do pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Droga do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 64 826,63 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 02.02.2021 r. do 31.12.2021 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Specjalny "Wyrównać szanse"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Wyrównać szanse" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 44 717,97 z ł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Projekt pn. "Wykorzystaj szansę"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku pn. „ Wykorzystaj szansę "   Projekt pn. „ Wykorzystaj szansę " dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany w regionach wysokiego bezrobocia.   WYKORZYSTAJ SZANSĘ   ...

 • Nowe doświadczenie zawodowe

  Projekt pn. „Nowe doświadczenie zawodowe" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.   „NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał...

 • Aktywny rodzic

  Projekt pn. „Aktywny rodzic" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowany do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych   „Aktywny rodzic"   Powiatowy Urząd Pracy...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Nowe horyzonty

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 34 611,43 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Moja firma

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 105 000,00 zł na realizację projektu pn. „Moja firma" w okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 5 osób bezrobotnych ...

 • Praca bez granic

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 225 900,00 zł na realizację projektu pn. „Praca bez granic" w okresie od czerwca 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 27 osób bezrobotnych ...

 • To jest Twoja szansa

    Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 152 000,00 zł na realizację projektu pn. „To jest Twoja szansa" w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób...

 • Bliżej rynku pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 32 000,00 zł na realizację projektu pn. „Bliżej rynku pracy" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 5 osób bezrobotnych...

 • Wracamy do aktywności zawodowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 26 200,00 zł na realizację projektu pn. „Wracamy do aktywności zawodowej" w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.   Celem projektu była aktywizacja 7...

 • Aktywni 45+

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 124 200,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni 45+" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu była aktywizacja 18 osób bezrobotnych powyżej 45...

 • Program Specjalny "Pociąg do pracy"

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 47 040,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan" - rezerwa FP w dyspozycji MRPiPS

    Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa...

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (III)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

    Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.2  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy", Poddziałanie 5.2.2 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę