W realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy realizowane

 • Nowe horyzonty

  Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 34 611,43 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.   Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

 • Aktywny rodzic

  Projekt pn. „Aktywny rodzic" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowany do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych   „Aktywny rodzic"   Powiatowy Urząd Pracy...

 • Nowe doświadczenie zawodowe

  Projekt pn. „Nowe doświadczenie zawodowe" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.   „NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał...

 • Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego...

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (IV)

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  – projekty Powiatowych Urzędów Pracy", Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" Regionalnego Programu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę