W realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy realizowane

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (IV)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie 5.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  – projekty Powiatowych Urzędów Pracy", Poddziałanie 5.1.2 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

Nowe horyzonty

Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 35 000,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.   Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę