W realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy realizowane

Praca bez granic

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 225 900,00 zł na realizację projektu pn. „Praca bez granic" w okresie od czerwca 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 27 osób bezrobotnych...

To jest Twoja szansa

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 152 000,00 zł na realizację projektu pn. „To jest Twoja szansa" w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 18 osób bezrobotnych...

Bliżej rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 32 000,00 zł na realizację projektu pn. „Bliżej rynku pracy" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 5 osób bezrobotnych...

Wracamy do aktywności zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 26 200,00 zł na realizację projektu pn. „Wracamy do aktywności zawodowej" w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.   Celem projektu jest aktywizacja 7...

Aktywni 45+

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 124 200,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni 45+" w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 18 osób bezrobotnych powyżej 45 roku...

Program Specjalny "Pociąg do pracy"

Projekt Programu Specjalnego pn. „Pociąg do pracy" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 47 040,00 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.   Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie...

Program Regionalny "Praca dla Pomorzan" - rezerwa FP w dyspozycji MRPiPS

  Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w...

Program Regionalny "Praca dla Pomorzan"

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan"   Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Województwa...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (III)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)

  Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie...

Moja firma

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 105 000,00 zł na realizację projektu pn. „Moja firma" w okresie od listopada 2018r. do grudnia 2018r.   Celem projektu jest aktywizacja 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę