Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii środków kosmetycznych
Kod: 311605
Liczba odwiedzin: 2641
Synteza: Odpowiada za realizację procesów technologicznych, analitycznych i administracyjnych związanych z produkcją środków kosmetycznych;
zajmuje się analizą i kontrolą jakości wytwarzanych produktów kosmetycznych.
Zadania zawodowe: prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami i instrukcjami;
dobieranie surowców i materiałów do procesu produkcji;
dokonywanie samodzielnego rozruch linii produkcyjnej, w tym także przygotowywanie instalacji chemicznej do produkcji;
wytwarzanie kosmetyków zgodnie z kartami procesowymi;
dozowanie substratów, materiałów pomocniczych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym;
kontrolowanie parametrów procesu technologicznego oraz dokonywanie oceny właściwości i parametrów substratów, półproduktów i produktów;
stosowanie w procesie produkcji wymogów jakościowych i mikrobiologicznych;
optymalizowanie procesu produkcji poprzez generowanie pomysłów na sposoby osiągania wyższej produktywności;
aktywna współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych;
rozwiązywanie problemów i eliminowanie strat w oparciu o wdrażane zasady i standardy TPM;
organizowanie i nadzorowanie prac związanych ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem środków kosmetycznych;
sporządzanie dokumentacji z produkcji środków kosmetycznych;
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: sprawowanie roli lidera grupy pracowników produkcyjnych oraz koordynowanie i nadzorowanie pracy współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę