Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Nagłówek

Aktualności

Informacja dot. zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018r.

             Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że od 1 stycznia 2018r. wejdą w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i...

ZMIANA ADRESÓW SKRZYNEK E-MAILOWYCH

Uprzejmie informuję, iż od dnia 01.01.2018r. ulegają zmianie adresy e-mailowe w tutejszym Urzędzie. Adres ogólny Powiatowego Urzędu Pracy pozostaje bez zmian: gdle@praca.gov.pl   UWAGA!!!!! Nie będzie aktywny dotychczasowy, dodatkowy adres: poczta@pup.lebork.pl   Pozostałe, zmienione adresy to: ...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż posiada jeszcze środki w wysokości 1 320,00 zł na sfinansowanie kszałcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą przeznaczone na: a) ...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Zasady Konkursu są...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego, od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która...

Program pilotażowy PFRON pt "Praca-Integracja"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjęte zostały procedury realizacji PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku z dniem 31.05.2017 roku wznawia nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 r

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KOMUNIKAT – ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Od 01.04.2017r. oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na okres nieprzekraczający 180 dni należy składać w 2 egzemplarzach w sekretariacie tutejszego urzędu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do nadsyłania prac w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę