Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Nagłówek

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków w ramach rezerwy

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż w 201 8 roku środki w kwocie 1 4 , 0 ty s . zł na sfinansowanie kszałcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach r ezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Rad ę Rynku Pracy będą przeznaczone na: a) ...

UWAGA PRACODAWCY!!!!

    Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dysponuje jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 21 000,00 zł.   PRACODAWCO PRZYJDŹ NIE ZWLEKAJ !!!     ...

Wpłaty z tytułu zatrudniania cudzoziemców

  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że od dnia 01.06.2018r.  wpłaty podmiotów za złożone : 1/ oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2/ wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 3/ wnioski o przedłużenie zezwolenia n pracę sezonową w wysokości 30 PLN za każdy...

Klauzula informacyjna!!!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Lęborku ul. Gdańska 35; inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku...

Relacja ze spotkania dla kobiet pn. "Marzec na Obcasach"

W marcu 2018 r. już po raz piąty na terenie województwa pomorskiego zorganizowany został cykl spotkań dla kobiet pod hasłem „Marzec na Obcasach". W tym roku również nasz urząd wziął udział w tym przedsięwzięciu, a o sprawną realizację spotkań zadbali nasi doradcy zawodowi. W ramach „Lęborskiego Marca na Obcasach" dnia...

Pomorski System Poradnictwa Zawodwowego - relacja ze spotkania

       W załączeniu link do relacji i zdjęcia ze spotkania inaugurującego działanie Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego w 2018 r. Poniższą relację znajdziecie Państwo również na stronie WUP pod linkiem http://www.wup.gdansk.pl/artykul/w-sieci-sila.html oraz na stronie Facebook Centrum...

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Lęborku

W dniu 24 stycznia 2018r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczbej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce. Wśród wyróżnionych urzędów znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. "Minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu...

Informacja dot. zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018r.

             Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, że od 1 stycznia 2018r. wejdą w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i...

ZMIANA ADRESÓW SKRZYNEK E-MAILOWYCH

Uprzejmie informuję, iż od dnia 01.01.2018r. ulegają zmianie adresy e-mailowe w tutejszym Urzędzie. Adres ogólny Powiatowego Urzędu Pracy pozostaje bez zmian: gdle@praca.gov.pl   UWAGA!!!!! Nie będzie aktywny dotychczasowy, dodatkowy adres: poczta@pup.lebork.pl   Pozostałe, zmienione adresy to: ...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego, od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę