Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dotacje i refundacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż wstrzymuje z dniem 10.12.2018 r. przyjmowanie wniosków: - o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z powodu wyczerpania środków Funduszu Pracy...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku , skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest  promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale...

„KASZUBY FAIR DLA CUDZOZIEMCÓW”

A P E L Kaszubskiego Związku Pracodawców „KASZUBY FAIR DLA CUDZOZIEMCÓW"   W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku pracy, przedsiębiorcy stają w obliczu konieczności uzupełnienia braków kadrowych pracownikami z zagranicy. Pracownicy z zagranicy to szansa na utrzymanie potencjału wytwórczego przedsiębiorstw a...

Bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców w Słupsku

Przedsiębiorco! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne NCBR dla firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR ! Już 21 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawią ofertę wsparcia  ze środków Programu...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż znane są już priorytety wydatkowania środków limitu oraz rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 201 9 roku na sfinansowanie kszałcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą przeznaczone na: 1)...

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości - 14 listopada 2018r.

  Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dnia 14 listopada 2018r. organizują POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 17 w godzinach od 10.00 do 14.00. Wydarzenie to odbywa się w trakcie trwania Światowego Tygodnia...

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dysponuje jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi na re alizację szkoleń indywidualnych dla bezrobotnych kobiet . Realizujemy szkolenia "szyte na miarę" pod potrzeby osób bezrobotnych oraz ich przyszłych pracodawców. Szkolenia mogą być zorgani zowane po...

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW - elektroniczne składanie wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zachęca pracodawców z terenu powiatu lęborskiego do elektronicznego składania dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców : 1/  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2/ wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium...

UWAGA PRACODAWCY!!!!

    Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dysponuje jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 21 000,00 zł.   PRACODAWCO PRZYJDŹ NIE ZWLEKAJ !!!     ...

Klauzula informacyjna!!!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Lęborku ul. Gdańska 35 ; inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę